Amaç

  1. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde, yeni öğretim tekniklerinin yaratılması ve uygulanmasında gereksinimlere uygun, modern teknolojileri kullanarak Türkiye’de alanda önde gelen bir kurum olmak.
  2. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.
  3. Yurt içi ve yurt dışından dil eğitimi almak isteyen öğrenci adaylarına çağdaş ve sürekli kendini yenileyen bir öğrenme ortamı sağlamak.