Koşullar

 

 1. Türkçe kursuna kayıt yaptırmadan önce seviye belirleme sınavına girilir. Öğrencinin hiç Türkçe bilmemesi durumunda seviyesi A1 (Başlangıç) olarak kabul edilir ve seviye belirleme sınavına girmesi gerekmez.
 2. Seviye belirleme sınavı ücretsiz olup 2 ay süre ile geçerlidir.
 3. Seviye belirleme sınavı sonucuna rağmen kurs okutmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu ilgili birim sorumlusunun onayını alarak kurun ilk haftası içerisinde değiştirebilir.
 4. Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. TÜRÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri ve/veya kursiyerin ikamet/vize işlemlerinin uygun olmaması durumunda eğitim ücretleri iade edilir.
 5. Kayıt dondurma, geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise, olanaklar dâhilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır; daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.
 6. Kayıt dondurma en çok 3 ay için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır. TÜRÖMER’den kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. 2 aydan fazla kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz düzey belirleme sınavı yapılır.
 7. TÜRÖMER’de kurslar yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 09:00-21:00 saatleri arasında resmi ve dini bayram tatilleri dışında devam eder. TÜRÖMER’den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.
 8. Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içinde hakkını başka birine devredebilir ve devrettiği kişi, devam edeceği kurun belirlenmesi için ücretsiz düzey belirleme sınavına alınır.
 9. Bir sınıfın açılabilmesi için, TÜRÖMER Yönetim Kurulu’nca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi TÜRÖMER Müdür ve Müdür Yardımcısı’na aittir.
 10. Kurslarda her kurun son dört saatinde, beş beceriyi ölçen kur bitirme sınavı yapılır.Kur bitirme başarı puanı 3 sınavın ortalaması olan 60 puandır. Kur sonu sınavından başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Kur sonunda başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır.
 11. Kur sonu sınavlarında başarılı olan kursiyerlere ilgili kurun Müdür tarafından onaylanmış TÜRÖMER sertifikası verilir.
 12. Derslere %90 oranında devam zorunluluğu vardır. Geçerli mazereti olmaksızın devamsızlık oranını aşan kursiyer kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.

 

TÜRÖMER’deki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır