Hakkımızda

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
TÜRÖMER

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi (TÜRÖMER) yabancı uyruklu öğrencilere çağdaş eğitim ortamlarında ve etkin öğretim yöntemleriyle Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlar hazırlamak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin Faaliyet Alanları

  1. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yöntem ve tekniklerini dilbilimsel bir bakış açısıyla geliştirmek ve uygulamak.
  2. Türkçenin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak.
  3. Türk dili içerikli servis derslerinin içeriği geliştirmek ve yürütmek.
  4. Türkçenin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermek, dilin daha doğru ve etkin kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
  5. Türkçenin öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurultaylar düzenlemek ve mevcut sorunlara çözüm önerileri getirmek.
  6. Türkçenin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinlikler ve çalışmalar düzenlemek.
  7. Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak, öğrencilere uygun öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.
  8. Türkçeyi Türkiye dışında ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik yaz eğitim programları düzenlemek.
  9. Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümlerinin Türkçe Hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek.
  10. Resmi(konsolosluk ve büyükelçilik vb.) ve özel kurum ve kuruluş çalışanlarının gereksinimlerine yönelik kurslar düzenlemek, kurum içi seminerler vermek ve bunları bir sertifika ile belgelemek.